Zennio QUAD Plus Analog/Sayısal Algılayıcı

Zennio QUAD Plus işlevsellik açısından büyük çeşitlilik sunan KNX analog/sayısal algılayıcıdır.

Optik olarak izole edilmiş 4 girişi sayısal veya analog olarak serbestçe ayarlanır.

Girişlere anahtarlar, hareket detektörleri, ve sıcaklık probları bağlanabilir.

4 bağımsız termostat işlevi entegredir. Termostatlar başka KNX cihazlarından sıcaklık bilgisi alabilir ve iki farklı yerden gelen sıcaklık bilgisinin ağırlıklı ortalamasına göre karar verebilir. Ağırlık seçimi programlama sırasında ayarlanır.

Çelik ve epoksi sıcaklık probları sıcak ölçme aksesuarı olarak temin edilebilir.

Zennio Motion Detektör ile hareket ve ışık algılar, istenirse aydınlık bilgisini bus’a gönderir,  harekete veya hareketsizliğe göre işlem yapar. Aç/kapa giriş modunda kısa ve uzun basışlara farklı tepki verebilir. Kendi üzerine bağlı veya başka bir KNX cihazından aldığı sıcaklık bilgisine göre termostat özelliği kullanılabilir.